`

راه اندازی مرکز تماس شرکت سامانه‌های مدیریت

سامانه های مدیریت    1393/1/24 - 12:30    0

در راستای توسعه زیرساخت‌های مشتری مدار و خدمت محور و دسترسی هر چه سریعتر مشتریان شرکت سامانه‌های مدیریت به کارشناسان پشتیبانی این شرکت، مرکز تماس با امکان پاسخگویی به 30 تماس همزمان در لحظه راه‌اندازی گردید.

همچنین به منظور تسهیل و تسریع در فرایند پاسخگویی به مشتریان و ایجاد ارتباط دوسویه به روش آسان و سریع این مرکز به صورت یکپارچه با سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت سامانه های مدیریت راه اندازی شده است.

مشتریان شرکت سامانه های مدیریت می توانند با شماره‌گیری 43919000 کلیه موارد خود را با کارشناسان سامانه‌های مدیریت در میان بگذارند.

برچسبها :
بالا